ผู้บริหาร

นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/07/2016
ปรับปรุง 14/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 80515
Page Views 89564
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านขุนหาร กระเบื้อง ชุมพลบุรี
2 โรงเรียนบ้านหนองพิมาน กระเบื้อง ชุมพลบุรี
3 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ กระเบื้อง ชุมพลบุรี
4 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ กระเบื้อง ชุมพลบุรี
5 โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร กระเบื้อง ชุมพลบุรี
6 โรงเรียนบ้านโคกสูง ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
7 โรงเรียนบ้านตึกชุม ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
8 โรงเรียนบ้านแคนดำ ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
9 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
10 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
11 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
12 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
13 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี 044712076
14 โรงเรียนบ้านระหาร ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
15 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
16 โรงเรียนบ้านกระสัง นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
17 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี 044-590223
18 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
19 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
20 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
21 โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
22 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน ยะวึก ชุมพลบุรี
23 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ยะวึก ชุมพลบุรี
24 โรงเรียนสามัคคีศึกษา ยะวึก ชุมพลบุรี
25 โรงเรียนบ้านงิ้ว ยะวึก ชุมพลบุรี
26 โรงเรียนบ้านแสนสุข ยะวึก ชุมพลบุรี
27 โรงเรียนบ้านเบง-ท่าลาด ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี 044590042
28 โรงเรียนบ้านยางชุม ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี
29 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี
30 โรงเรียนสนวนโคกเม็ก ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี
31 โรงเรียนบ้านสำโรง ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี
32 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สระขุด ชุมพลบุรี
33 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย สระขุด ชุมพลบุรี
34 โรงเรียนบ้านตั้งใจ สระขุด ชุมพลบุรี
35 โรงเรียนบ้านสายสนอง สระขุด ชุมพลบุรี
36 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สระขุด ชุมพลบุรี
37 โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ ชุมพลบุรี
38 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง หนองเรือ ชุมพลบุรี 044590043
39 โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า หนองเรือ ชุมพลบุรี
40 โรงเรียนบ้านตลุง หนองเรือ ชุมพลบุรี
41 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย เมืองบัว ชุมพลบุรี
42 โรงเรียนบ้านโนนสัง เมืองบัว ชุมพลบุรี
43 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี เมืองบัว ชุมพลบุรี
44 โรงเรียนบ้านบุตาโสม เมืองบัว ชุมพลบุรี
45 โรงเรียนเมืองบัววิทยา เมืองบัว ชุมพลบุรี
46 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด เมืองบัว ชุมพลบุรี
47 โรงเรียนบ้านกะทะ เมืองบัว ชุมพลบุรี
48 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม เมืองบัว ชุมพลบุรี
49 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน ไพรขลา ชุมพลบุรี
50 โรงเรียนบ้านโพนม่วง ไพรขลา ชุมพลบุรี
51 โรงเรียนบ้านโนนตาลหนามแท่ง ไพรขลา ชุมพลบุรี
52 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ไพรขลา ชุมพลบุรี
53 โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ไพรขลา ชุมพลบุรี
54 โรงเรียนบ้านอาคุณ กระโพ ท่าตูม
55 โรงเรียนบ้านหนองบึง กระโพ ท่าตูม
56 โรงเรียนบ้านโคกกุง กระโพ ท่าตูม
57 โรงเรียนบ้านตาทิตย์ กระโพ ท่าตูม
58 โรงเรียนบ้านภูดิน กระโพ ท่าตูม
59 โรงเรียนบ้านตระมูง กระโพ ท่าตูม
60 โรงเรียนบ้านหนองอีดำ กระโพ ท่าตูม
61 โรงเรียนบ้านบอน กระโพ ท่าตูม
62 โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) กระโพ ท่าตูม
63 โรงเรียนบ้านโนนโพ กระโพ ท่าตูม
64 โรงเรียนบ้านตากลาง กระโพ ท่าตูม
65 โรงเรียนช้างบุญวิทยา กระโพ ท่าตูม
66 โรงเรียนบ้านบัว กระโพ ท่าตูม
67 โรงเรียนบ้านศาลา กระโพ ท่าตูม
68 โรงเรียนบ้านปอหมัน ทุ่งกุลา ท่าตูม
69 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ทุ่งกุลา ท่าตูม
70 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ทุ่งกุลา ท่าตูม
71 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ทุ่งกุลา ท่าตูม
72 โรงเรียนบ้านตาฮะ ทุ่งกุลา ท่าตูม
73 โรงเรียนบ้านตานบ ทุ่งกุลา ท่าตูม
74 โรงเรียนบ้านลุงปุง ท่าตูม ท่าตูม (044) 558652
75 โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูม ท่าตูม
76 โรงเรียนบ้านปราสาท ท่าตูม ท่าตูม 0-4459-1224
77 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูม ท่าตูม (044) 591147
78 โรงเรียนบ้านเอือด ท่าตูม ท่าตูม
79 โรงเรียนบ้านหมากมี่ ท่าตูม ท่าตูม
80 โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูม ท่าตูม
81 โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูม ท่าตูม
82 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม ท่าตูม
83 โรงเรียนบ้านโพนทา ท่าตูม ท่าตูม
84 โรงเรียนบ้านบะ บะ ท่าตูม 044-145554
85 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม บะ ท่าตูม
86 โรงเรียนบ้านปรีง บะ ท่าตูม
87 โรงเรียนบ้านโนนสูง บะ ท่าตูม
88 โรงเรียนบ้านเฉนียง บะ ท่าตูม
89 โรงเรียนบ้านบัวโคก บัวโคก ท่าตูม
90 โรงเรียนบ้านธรรมษา บัวโคก ท่าตูม
91 โรงเรียนบ้านหนองแสง บัวโคก ท่าตูม
92 โรงเรียนบ้านพิงพวย บัวโคก ท่าตูม
93 โรงเรียนบ้านโสมน บัวโคก ท่าตูม
94 โรงเรียนไตรคามสามัคคี บัวโคก ท่าตูม
95 โรงเรียนบ้านจันทร์งาม บัวโคก ท่าตูม
96 โรงเรียนบ้านสาโรช พรมเทพ ท่าตูม
97 โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) พรมเทพ ท่าตูม
98 โรงเรียนบ้านยางกระจับ พรมเทพ ท่าตูม 044-069140
99 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม พรมเทพ ท่าตูม
100 โรงเรียนบ้านชายทุ่ง พรมเทพ ท่าตูม
101 โรงเรียนบ้านเหล่า พรมเทพ ท่าตูม
102 โรงเรียนบ้านหัวพี พรมเทพ ท่าตูม
103 โรงเรียนบ้านโพนงอย หนองบัว ท่าตูม
104 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม หนองบัว ท่าตูม
105 โรงเรียนบ้านม่วงมูล หนองบัว ท่าตูม
106 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด หนองบัว ท่าตูม
107 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 หนองบัว ท่าตูม
108 โรงเรียนบ้านทุ่งโก หนองเมธี ท่าตูม
109 โรงเรียนบ้านนานวล หนองเมธี ท่าตูม 0899474928 044-50366
110 โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ หนองเมธี ท่าตูม
111 โรงเรียนบ้านบุผาง หนองเมธี ท่าตูม
112 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ หนองเมธี ท่าตูม
113 โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย เมืองแก ท่าตูม
114 โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) เมืองแก ท่าตูม
115 โรงเรียนบ้านหนองตาด เมืองแก ท่าตูม
116 โรงเรียนบ้านเมืองแก เมืองแก ท่าตูม
117 โรงเรียนบ้านท่าศิลา เมืองแก ท่าตูม (044) 591420
118 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ เมืองแก ท่าตูม
119 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองแก ท่าตูม
120 โรงเรียนบ้านโพนขวาว โพนครก ท่าตูม
121 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โพนครก ท่าตูม 044590212
122 โรงเรียนบ้านสะเอิง โพนครก ท่าตูม
123 โรงเรียนบ้านโพนครก โพนครก ท่าตูม
124 โรงเรียนบ้านกุดมะโน โพนครก ท่าตูม
125 โรงเรียนโรงเรียนบ้านสำโรง โพนครก ท่าตูม 085-4945692
126 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม โพนครก ท่าตูม
127 โรงเรียนบ้านดงเปือย กุดขาคีม รัตนบุรี
128 โรงเรียนบ้านบอน กุดขาคีม รัตนบุรี
129 โรงเรียนบ้านลำเพิญ กุดขาคีม รัตนบุรี 044-503584
130 โรงเรียนบ้านดงเค็ง กุดขาคีม รัตนบุรี
131 โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว ดอนแรด รัตนบุรี
132 โรงเรียนบ้านหนองหิน ดอนแรด รัตนบุรี
133 โรงเรียนบ้านหาญฮี ดอนแรด รัตนบุรี
134 โรงเรียนบ้านดอนแรต ดอนแรด รัตนบุรี
135 โรงเรียนดอนแรดวิทยา ดอนแรด รัตนบุรี
136 โรงเรียนบ้านบึง ดอนแรด รัตนบุรี
137 โรงเรียนบ้านโนนทราย ดอนแรด รัตนบุรี
138 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ทับใหญ่ รัตนบุรี
139 โรงเรียนบ้านจาน ทับใหญ่ รัตนบุรี
140 โรงเรียนบ้านทับน้อย ทับใหญ่ รัตนบุรี
141 โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา ทับใหญ่ รัตนบุรี 044517656
142 โรงเรียนบ้านธาตุ ธาตุ รัตนบุรี
143 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา ธาตุ รัตนบุรี
144 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล ธาตุ รัตนบุรี 044-590362
145 โรงเรียนบ้านโนนจำปา ธาตุ รัตนบุรี
146 โรงเรียนบ้านม่วงหมาก ธาตุ รัตนบุรี
147 โรงเรียนธาตุศรีนคร ธาตุ รัตนบุรี
148 โรงเรียนบ้านน้ำคำ ธาตุ รัตนบุรี
149 โรงเรียนบ้านแต้ ธาตุ รัตนบุรี
150 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว น้ำเขียว รัตนบุรี (044) 599563
151 โรงเรียนบ้านอาจญา น้ำเขียว รัตนบุรี
152 โรงเรียนบ้านหนองคู น้ำเขียว รัตนบุรี
153 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม น้ำเขียว รัตนบุรี
154 โรงเรียนบ้านนางเข็ม ยางสว่าง รัตนบุรี
155 โรงเรียนบ้านขะยูง ยางสว่าง รัตนบุรี
156 โรงเรียนบ้านยาง ยางสว่าง รัตนบุรี
157 โรงเรียนบ้านรัตนบุรี(อุทิศวิทยา) รัตนบุรี รัตนบุรี
158 โรงเรียนบ้านผือน้อย รัตนบุรี รัตนบุรี
159 โรงเรียนบ้านหนองกา(ประชารัฐพิทยา) รัตนบุรี รัตนบุรี 044-599235
160 โรงเรียนรัตนวิทยาคม รัตนบุรี รัตนบุรี
161 โรงเรียนรัตนบุรี รัตนบุรี รัตนบุรี
162 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรี รัตนบุรี
163 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง หนองบัวทอง รัตนบุรี
164 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา หนองบัวทอง รัตนบุรี
165 โรงเรียนบ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) หนองบัวทอง รัตนบุรี
166 โรงเรียนบ้านโคกล่าม หนองบัวทอง รัตนบุรี
167 โรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) หนองบัวบาน รัตนบุรี
168 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หนองบัวบาน รัตนบุรี
169 โรงเรียนบ้านดู่ หนองบัวบาน รัตนบุรี
170 โรงเรียนบ้านขาม หนองบัวบาน รัตนบุรี
171 โรงเรียนบ้านสร้างบก หนองบัวบาน รัตนบุรี
172 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด เบิด รัตนบุรี
173 โรงเรียนไตรคามวิทยา เบิด รัตนบุรี 044-517746
174 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ เบิด รัตนบุรี
175 โรงเรียนบ้านหนองผือ เบิด รัตนบุรี
176 โรงเรียนบ้านเบิด เบิด รัตนบุรี
177 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน เบิด รัตนบุรี
178 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา แก รัตนบุรี
179 โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี แก รัตนบุรี
180 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย แก รัตนบุรี
181 โรงเรียนบ้านแก(แกศึกษาวิทยา) แก รัตนบุรี
182 โรงเรียนบ้านนาวอง ไผ่ รัตนบุรี
183 โรงเรียนบ้านช่อง ไผ่ รัตนบุรี
184 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ไผ่ รัตนบุรี
185 โรงเรียนศูนย์ดนตรีไทย ไผ่ รัตนบุรี
186 โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) ไผ่ รัตนบุรี
187 โรงเรียนบ้านนาอุดม ไผ่ รัตนบุรี
188 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ ไผ่ รัตนบุรี 044-599186
189 โรงเรียนบ้านนานวน นานวน สนม 0-4459-0146
190 โรงเรียนบ้านหัวนา นานวน สนม
191 โรงเรียนบ้านสำโรง สนม สนม
192 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สนม สนม
193 โรงเรียนบ้านตาเพชร สนม สนม
194 โรงเรียนบ้านโสกแดง สนม สนม
195 โรงเรียนบ้านทัพไทย สนม สนม
196 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สนม สนม
197 โรงเรียนบ้านเป้า สนม สนม
198 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม สนม สนม
199 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สนม สนม
200 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สนม สนม
201 โรงเรียนบ้านนาดี หนองระฆัง สนม
202 โรงเรียนบ้านสะทืด หนองระฆัง สนม
203 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง หนองระฆัง สนม
204 โรงเรียนบ้านหนองอียอ หนองอียอ สนม
205 โรงเรียนบ้านอาเลา หนองอียอ สนม
206 โรงเรียนบ้านโนนเซียง หนองอียอ สนม
207 โรงเรียนบ้านหนองครก หัวงัว สนม
208 โรงเรียนบ้านหัวงัว(แท่นศิลาวิทยา) หัวงัว สนม
209 โรงเรียนบ้านกาพระ หัวงัว สนม
210 โรงเรียนผาแดงวิทยา หัวงัว สนม
211 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา แคน สนม
212 โรงเรียนบ้านโนนจาน แคน สนม
213 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว แคน สนม
214 โรงเรียนบ้านแคนน้อย แคน สนม
215 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี แคน สนม
216 โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) แคน สนม
217 โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) แคน สนม
218 โรงเรียนบ้านโนนเปือย โพนโก สนม
219 โรงเรียนบ้านโพนดวน โพนโก สนม
220 โรงเรียนบ้านโพนโก โพนโก สนม
221 โรงเรียนบ้านอาพืด คำผง โนนนารายณ์
222 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คำผง โนนนารายณ์
223 โรงเรียนบ้านเซียงซิน - โนนดู่ คำผง โนนนารายณ์
224 โรงเรียนบ้านคำผง คำผง โนนนารายณ์
225 โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด คำผง โนนนารายณ์
226 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน ระเวียง โนนนารายณ์
227 โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา) ระเวียง โนนนารายณ์
228 โรงเรียนบ้านค้อ ระเวียง โนนนารายณ์
229 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ระเวียง โนนนารายณ์
230 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) ระเวียง โนนนารายณ์
231 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ ระเวียง โนนนารายณ์
232 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ระเวียง โนนนารายณ์
233 โรงเรียนบ้านหนองหลวง หนองหลวง โนนนารายณ์
234 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา หนองหลวง โนนนารายณ์
235 โรงเรียนบ้านขุมดิน หนองหลวง โนนนารายณ์ 044517726
236 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองเทพ โนนนารายณ์
237 โรงเรียนบ้านผำ หนองเทพ โนนนารายณ์
238 โรงเรียนบ้านสำโรง หนองเทพ โนนนารายณ์
239 โรงเรียนโนนเทพ หนองเทพ โนนนารายณ์
240 โรงเรียนบ้านหนองเทพ หนองเทพ โนนนารายณ์
241 โรงเรียนบ้านอีโสด หนองเทพ โนนนารายณ์
242 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม โนน โนนนารายณ์
243 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม โนน โนนนารายณ์
244 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โนน โนนนารายณ์
245 โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนน โนนนารายณ์
246 โรงเรียนบ้านผักไหม โนน โนนนารายณ์