ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูที่จะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2559
             ด้วยในวันที่ 30 กันยายน 2559  ที่จะถึงนี้ โรงเรียนมีบุคลากรครูที่จะครบเกษียณอายุราชการ 60 ปี  จำนวน 3 ท่าน คือ คุณครูวีรศักดิ์  พรหมบุตร  คุณครูพีระชัย  ชูทรงเดชและคุณครูมนชยา  สิมมา  ทางโรงเรียนบ้านยางกระจับ ได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูทั้ง 3 ท่าน ในวันที่ 22 กันยายน 2559  ณ โรงเรียนบ้านยางกระจับ  มีกำหนดการดังนี้
                                                               เวลา 09.09 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ
                                                               เวลา 18.00 น. งานเลี้ยงและแสดงมุทิตาจิต (ชมการแสดงของนักเรียนและวงดนตรีวงใหญ่)
             จึงขอแจ้งกำหนดการมายัง นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าของโรงเรียนทุกท่านได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูทั้ง 3 ท่าน  โดยทั่วกัน หากประสงค์จะสำรองโต๊ะนั่งในงานเลี้ยง (โต๊ะละ 8 ที่นั่ง โต็ะละ 2,000 ) สามารถติดต่อทางโรงเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,00:00   อ่าน 812 ครั้ง