ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 26 มีนาคม 2562  โดยมีพิิธีมอบระเบียนผลการเรียน  มอบรางวัลย์นักเรียนที่สอบได้คะแนนระดับชาติสูงสุด และพิธีบายศรีสู่่ขวัญ 
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2562,11:02   อ่าน 70 ครั้ง