ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561
ณ ค่ายจิระนนท์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,13:26   อ่าน 83 ครั้ง