ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
การประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันการศึกษาเป็นพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน "โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน" ณ โรงเรียนบ้านยางกระจับ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2561,10:15   อ่าน 148 ครั้ง