ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
มีกิจกรรมดังนี้
- มอบเกียรติบัตรในนักเรียนที่ชนะการประกวดเขียนเรียงความวันแม่ แต่งคำขวัญวันแม่ และวาดภาพวันแม่
- ให้นักเรียนแต่ละชั้นกราบคุณแม่ และแสดงความกตํญญูต่อคุณแม่
- คุณแม่และนักเรียนร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2560,10:33   อ่าน 944 ครั้ง